پست بانک ایران دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از تسهیلات ارزی کوتاه مدت به شرکت های تابعه وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی را ابلاغ کرد

  به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر اساس این دستورالعمل، شرکتهای واردکننده و متقاضی استفاده از این تسهیلات، با معرفی کتبی وزارت جهاد کشاورزی به بانک عامل با رونوشت به اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ج.ا.ا.، امکان استفاده از تسهیلات ارزی با دوره بازپرداخت حداکثر سه ماهه از محل منابع در دسترس […]

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر اساس این دستورالعمل، شرکتهای واردکننده و متقاضی استفاده از این تسهیلات، با معرفی کتبی وزارت جهاد کشاورزی به بانک عامل با رونوشت به اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ج.ا.ا.، امکان استفاده از تسهیلات ارزی با دوره بازپرداخت حداکثر سه ماهه از محل منابع در دسترس این بانک، جهت تامین مالی کوتاه مدت واردات کالاهای اساسی به مقصد سرزمین اصلی را خواهند داشت.

در دستورالعمل اعلامی؛ سقف و نوع ارز تسهیلات را معادل دو میلیارد و۷۰۰ میلیون یورو برای بانک‌های عامل منتخب به ارز یورو قابل استفاده است و دریافت سقف این تسهیلات، براساس فهرست ثبت سفارش‌های اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، توسط اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ج.ا.ا تایید و کنترل می‌شود.

این دستورالعمل می افزاید: به حداکثر معادل ۹۰ درصد مبلغ هر ثبت سفارش معرفی شده تسهیلات با نرخ سود ثابت ۰٫۲درصد برای دوره بازپرداخت حداکثر سه ماهه تعلق می‌گیرد که باید توسط تسهیلات گیرنده به بانک عامل پرداخت شود.

بر اساس این دستورالعمل اجرایی، مهلت استفاده از این تسهیلات جهت تخصیص ارز، تامین ارز و سپرده‌گذاری ارزی به طور مستقل از سررسید اعتبار اسنادى و برات اسنادى دیدارى، حداکثر تا پایان شهریور سال جاری است و همچنین رفع تعهدات ارزی منوط به ارائه پروانه سبز گمرکی، تسویه ریالی با بانک عامل و ارائه تاییدیه توسط معاونت ذیربط وزارت جهاد کشاورزی در مورد عدم شمولیت مابه التفاوت ریالی است.