۱۶ تخت به بخش دیالیز بیمارستان رازی ایلام اضافه می شود

  کارگر با بیان این که بیش از ۴۰۰ نفر تحت حمایت انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان ایلام هستند، خاطرنشان کرد: توسعه و تجهیز بخش دیالیز در تمامی بیمارستان‌های استان از جمله بیمارستان شهید مصطفی خمینی و رازی شهر ایلام در دستور کار قرار دارد.   معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره […]

 

کارگر با بیان این که بیش از ۴۰۰ نفر تحت حمایت انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان ایلام هستند، خاطرنشان کرد: توسعه و تجهیز بخش دیالیز در تمامی بیمارستان‌های استان از جمله بیمارستان شهید مصطفی خمینی و رازی شهر ایلام در دستور کار قرار دارد.

 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به این که دستگاه‌های دیالیز ساخت داخلی شده، تصریح کرد: ظرفیت راه اندازی مرکز دیالیز در بیمارستان رازی وجود دارد و دستگاه اصلی مرکز دیالیز بیمارستان رازی خریداری شده و از ۱۶ دستگاه دیالیز، هفت دستگاه از طریق وزارتخانه خریداری شده است.

 

کارگر با اشاره به این که تمامی شهرستان‌های استان دارای بخش دیالیز هستند، یادآور شد: این بخش ها در صورت نیاز به تخت دیالیز اضافه مجهز خواهند شد.