توضیح درباره مصاحبه با جناب آقای کمال سجادی توسط سایت نواندیش

  در این لینک مصاحبه ای به نقل از جناب آقای سیدکمال سجادی، سخنگوی محترم جبهه پیروان خط امام و رهبری منتشر شده بود. پس از اطلاع ایشان به مدیریت سایت مبنی بر عدم انجام مصاحبه ای با محتوای منتشر شده، و بررسی و پیگیری موضوع از خبرنگار آزاد نواندیش، مشخص شد خبرنگار مصاحبه ای را […]

 

در این لینک مصاحبه ای به نقل از جناب آقای سیدکمال سجادی، سخنگوی محترم جبهه پیروان خط امام و رهبری منتشر شده بود. پس از اطلاع ایشان به مدیریت سایت مبنی بر عدم انجام مصاحبه ای با محتوای منتشر شده، و بررسی و پیگیری موضوع از خبرنگار آزاد نواندیش، مشخص شد خبرنگار مصاحبه ای را با یک فعال سیاسی دیگری انجام داده اما به صورت سهوی این مصاحبه را به عنوان جناب آقای سیدکمال سجادی برای نواندیش ارسال کرده است.

 

به این دلیل، علاوه بر تماس خبرنگار با جناب آقای سجادی و عذرخواهی از خطای سهوی رخ داده و توضیح در این‌باره، متن خبر از این لینک حذف شد تا به نام چهره ای که در اصل مصاحبه به او تعلق داشت، منتشر شود.

 

نواندیش نیز به سهم خود بابت این اشتباه سهوی خبرنگار خود، از جناب آقای سجادی عذرخواهی می کند.