مزاحم خود را ادب کنید!

اگر برای شما پیش آمده که تماس‌های تلفنی آزاردهندهای دریافت کنید، حتما می‌دانید که چقدر ناخوشایند، آزاردهنده و استرس‌زا است و حتی گاهی ممکن است امنیت خود یا خانواده‎تان را در خطر ببینید. ما برای شما یک خبر خوب داریم . تماس‌های تلفنی آزاردهنده نه تنها به منزله نفوذ به حریم خصوصی شخصی شما هستند، بلکه طبق قانون مجازات اسلامی جرم تلاقی شده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است.

گروه ایرنا زندگی- تلفن یکی ازتکنولوژی‌هایی که در کنار مزایایی مانند تسهیل ارتباط که دارد، موجب شکل گیری جرایم جدیدی شده است. یکی از مهمترین جرایم جرم مزاحت تلفنی است. مزاحمت تلفنی به اشکال مختلف واقع می‌شود. لذا قانونگذار برای جلوگیری از گسترش وقوع این جرم و حفظ آرامش دارندگان تلفن، قوانینی وضع کرده که به بیان آن می‌پردازیم.

 

جرم انگاری مزاحمت تلفنی

قانون مجازات اسلامی آزار و اذیت شخص دیگری از طریق تلفن، را یک جرم کیفری به حساب می‌آورد. طبق ماده ۶۴۱ این قانون” هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص به یک تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.” به موجب این قانون مزاحمت تلفنی جرمی است که فردی از طریق تلفن، پیامک و سایر امکانات مخابرات آسایش فرد دیگری را سلب کرده و او را آزار و اذیت کند.

مزاحمت تلفنی می‌تواند شامل زیر شود:

تماس های مکرر و حرف نزدن

ارائه نظرات، پیشنهادات یا درخواست‌های زشت

ناسزا گفتن و حرفهای رکیک زدن

گفتن شایعه یا خبر دروغ

تماس گرفتن و امتناع از شناسایی خود، خواه مکالمه ای در کار باشد یا نه

برقراری تماس تلفنی و استفاده از تنفس سنگین یا سکوت یا سوت زدن به نیت ترساندن و اذیت کردن و اعمالی از این دست

 

مجازات جرم مزاحمت تلفنی

مطابق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اعمال مقررات شرکت مخابرات حبس از یک ماه تا شش ماه است. حال باید دید مقررات شرکت مخابرات چیست؟

مقررات شرکت مخابرات

 

مزاحمت تلفنی برای بار اول:

طبق ماده واحده اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیسی شرکت مخابراتی ایران مصوب ۱۳۳۶ هرکس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط کسی را مختل کند، برای بار اول پس از کشف ارتباط تلفنی، تلفن او به مدت ۳ ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود.

 

تداوم مزاحمت تلفنی برای دفعات بعد:

طبق همین قاون در صورت ارتکاب جرم برای بار دوم، پس از کشف ارتباط تلفنی، نیز تلفن او به مدت ۳ ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود و برای بار سوم شرکت مخابرات ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.

 

جبران ضرر و زیان مادی قربانی

چنانچه فرد متحمل ضرر و زیان مادی شود شاکی می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاههای حقوقی به همراه دلایل اقدام کند، چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است ضمن صدور حکم جزاء نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر کند.

جرم مجازات تلفنی از جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد. به این معنی که در صورت گذشت شاکی رسیدگی کیفری متوقف نشده و بنابراین مجازات جرم مزاحمت تلفنی برای مرتکب به آن تعیین می‌گردد.

مجازات حبس این جرم، مجازات حبس تعزیری بوده و بنابراین تحت شرایط قانونی قابل تخفیف می‌باشد.

اما فردی که مورد مزاحمت از طریق تلفن قرار میگیرد و قصد شکایت از مزاحمت تلفنی را دارد با این سوال مواجه می‌گردد که نحوه شکایت از جرم مزاحمت تلفنی به چه صورت می‌باشد؟ و به کدام مرجع قضایی باید مراجعه کنیم؟

 

نحوه شکایت از مزاحم تلفنی

برای شکایت از مزاحم تلفنی ابتدا باید شکواییه تنظیم کرده و آن را در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک ثبت کنید تا شکایت شما به دادسرا فرستاده شود. پس از وصول شکایت به دادسرا و ارجاع به شعبه، شعبه دادسرا دستور استعلام از مخابرات را صادر کرده و با توجه به نتیجه استعلام تصمیم‌گیری می‌نماید. در صورت احراز جرم پرونده به دادگاه کیفری ارسال شده و در صورت عدم احراز قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

چنانچه پرونده به دادگاه فرستاده شود و وقوع جرم مزاحمت تلفنی برای قاضی محرز شود حکم مجازات از ۱ تا ۶ ماه حبس صادر شده و حکم صادره ظرف مدت۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

 

اثبات جرم مزاحمت تلفنی

برای اثبات جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر دلایل عمومی اثبات جرایم که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده از قبیل اقرار، شهادت و .. می‌توان از اماراتی چون صدای ضبط شده فرد مزاحم استفاده کرد که قاضی رسیدگی کننده می‌تواند در این زمینه نظریه کارشناس خبره امر را نیز جلب کند.

باید توجه داشت که با توجه به جایگاه رفیع علم قاضی در نظام کیفری ایران و مستندا به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بین باقی بماند آن عدله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر رای صادر میکند. پس چنانچه برای قاضی علم صادر نشود عدله قانونی معتبر است و بر اساس آن رای صادر می‌شود.

با توجه به توضیحات داده شده اگر شما نیز از مزاحم تلفنی خود شاکی هستید می‌توانید موضوع را از سوی شرکت مخابرات بررسی نموده و یا در قالب شکواییه شکایتی را در دادسرایی که مزاحمت در آن به وقوع پیوسته تنظیم کنید و خواستار پیگیری آن شوید.