ایلام پایلوت تفاهم نامه ورزشی ۲ کشور ایران و عراق خواهد شد

ایلام – جمعی از مسئولان وزارت ورزش کشور عراق به منظور ارتقای ورزش و تقویت دیپلماسی با مسئولان ورزش و جوانان استان ایلام دیدار و از زیرساخت های ورزشی این استان بازدید کردند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: با توجه به ظرفیت ها و زیرساخت های خوب ورزشی که در استان ایلام به ویزه در شهر ایلام برای ارتباط مشترک و برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی و ارتقای تجارب مشترک با کشور همسایه عراق وجود دارد جلسه ای به منظور مقدمات انعقاد تفاهم نامه در حوزه ورزش برگزرا شد در قالب ۱۳ رشته ورزشی که مسئولان ورزشی کشور عراق پیشنهاد دادند و ۲ رشته ورزشی دیگر که ما پیشنهاد دادیم

توسعه ورزش پهلونی و زورخانه ای بود و مقرر است که یک جلسه رسمی و یا مکاتبات رسمی با امور بین المللی وزارت ورزش و جوانان کشور و عراق این تفاهم نامه منعقد شود و و شهر ایلام به عنوان پایولت این تفاهم نامه مشخص شده است./ایرنا