بهبود محیط کسب و کار یکی از پیش نیازهای اصلی برای جذب سرمایه گذار در استان ایلام

به گزارش ماناسپهر: علی آخی زاده در این جلسه عنوان کرد: یکی از پیش نیازهای مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاری و رونق تولید ملی،بهبود محیط کسب و کار در کشور می باشد که این مهم در کشور از طریق مرکز ملی پایش محیط کسب و کار و با همکاری دستگاه های اجرایی و وزارتخانه […]

به گزارش ماناسپهر: علی آخی زاده در این جلسه عنوان کرد: یکی از پیش نیازهای مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاری و رونق تولید ملی،بهبود محیط کسب و کار در کشور می باشد که این مهم در کشور از طریق مرکز ملی پایش محیط کسب و کار و با همکاری دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها در حال انجام است.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام ادامه داد: جذب سرمایه گذاری در استان، نیاز به یک عزم ملی دارد ،زیرا همه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها در این امر دخیل می باشند و باید هرکدام اقدامات لازم در حوزه کاری خود را انجام دهند و به سمت الکترونیکی شدن امورات مرتبط با کسب و کار پیش بروند..
در ادامه علی آخی زاده گفت: این امر باعث می شود از برخورد سلیقه ای با مراجعین کاسته شود و اقدامات و عملکرد دستگاه های اجرایی بصورت کامل و لحظه ای قابل رصد باشد و نیز ایشان گزارشی از آخرین وضعیت محیط کسب و کار استان درمقایسه با متوسط کشوری در یکسال گذشته ارائه داد.
این مسئول خاطر نشان ساخت: با توجه به راه اندازی سامانه های مرکز ملی پایش محیط کسب و کار از دستگاه های اجرایی استان انتظار می رود که حضور فعال در سامانه داشته باشند و دستگاه هایی که نماینده معرفی نکرده اندهرچه سریعتر نسبت به معرفی نماینده برای کلیه شهرستانهای حوزه کاری خود اقدام نمایند.