دانشگاه علوم پزشکی ایلام ١٠۶ میلیارد تومان کسری بودجه و بدهی دارد

دکتر محمد کریمیان عصر  چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار داشت: برای توزیع مدیریت‌ها فقط برنامه علمی و عملکرد را می‌شناسم و شعار و قوم گرایی برای من ملاک نیست. وی گفت: هم اکنون در زیرساخت‌ها با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کنیم و فضاهای آموزشی دانشگاه هم […]

دکتر محمد کریمیان عصر  چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار داشت: برای توزیع مدیریت‌ها فقط برنامه علمی و عملکرد را می‌شناسم و شعار و قوم گرایی برای من ملاک نیست.
وی گفت: هم اکنون در زیرساخت‌ها با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کنیم و فضاهای آموزشی دانشگاه هم اکنون قابل رضایت نیست.
رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی ایلام تصریح کرد: در ردیف بودجه‌ای هم اکنون اگر تمام بودجه‌های مصوب سال را دریافت کنیم با حدود ١٠۶ میلیارد تومان کسری بودجه و بدهی روبرو خواهیم بود.
وی عنوان کرد: در مورد رسانه‌ها نگاه من مثبت است و از مطالب استقبال می‌کنم و جوابگو همه مردم و همه رسانه‌ها خواهم بود.
رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز گفت: حدود ٢٠ پروژه در هنگام استارت مدیریت من راکد شده بود و هم اکنون حدود ۶٣ پروژه عمرانی فعال داریم، تمام خوابگاه‌های دانشجویی استان بروز شده است.
دکتر کریم همتی عنوان کرد: طی چند روز آینده چهار اورژانس افتتاح و اورژانس‌های آبدانان و ایوان نیز در دست برنامه هستند.
وی گفت: دی کلینیک ملکشاهی بعد از سال‌ها که بصورت اسکلت مانده بود، هم اکنون با کمک بنیاد مستضعفان در مرحله سنگ نما است، در همایش اربعین ۱۱۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی نصیب استان شد و حتی یک مورد بیماری واگیردار در ایلام مشاهده نشد.
وی عنوان کرد: سال ٩٧ حدود ١۶ هزار فضای آموزشی مصوب و الان چهار هزار متر در دست اقدام و ساخت است./ایرنا