صدور احکام جایگزین حبس مانع از هم پاشیدگی خانواده‌ها می‌شود

محسن مرادی از قضات دادگستری که فعالیت خود را از سال ۹۴ عنوان کرد، در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: از ابتدای فعالیت خود تاکنون برای حدود ۲۰۰ پرونده که می شد به جای مجازات حبس، دیگر مجازات‌ها را برای آنها صادر کنم، ارائه خدمت توسط محکومان به خانواده های نیازمندان کمیته […]

محسن مرادی از قضات دادگستری که فعالیت خود را از سال ۹۴ عنوان کرد، در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: از ابتدای فعالیت خود تاکنون برای حدود ۲۰۰ پرونده که می شد به جای مجازات حبس، دیگر مجازات‌ها را برای آنها صادر کنم، ارائه خدمت توسط محکومان به خانواده های نیازمندان کمیته امداد را جایگزین کردم.
وی اظهار داشت: با توجه به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ قانون گذار اختیاراتی به قاضی پرونده ها داده است که می‌تواند به جای صدور حکم حبس، جزای نقدی یا مجازات هایی در قالب ارائه خدمات اجتماعی تعیین کنند که این موضوع هم به نفع شخص محکوم و هم جامعه است.
مرادی در پاسخ به این سوال که چرا از بین همه دستگاه ها برای ارائه خدمت محکومان کمیته امداد را انتخاب کرده است، گفت: کمیته امداد با توجه به نوع فعالیت خود مبنی بر ارائه خدمات و حمایت از نیازمندان واقعی جامعه از مهمترین گزینه‌ها برای ارائه خدمت محکومان به خانواده‌های نیازمند واقعی جامعه است.
مرادی تصریح کرد: سعی می‌کنم در صدور احکام محکومان برای ارائه خدمت، تخصص آنان را درنظربگیرم؛ به عنوان نمونه احکامی مانند نقاشی ساختمان، مشاوره، برق کشی و تعمیرات صادر کنم.
وی اظهار داشت: امیدوارم این روند همچنان با سرعت بیشتری در بین همکارانم مورد توجه قرار گیرد زیرا هم باعث کاهش آمار زندانیان خواهد شد و هم اصلاح و منفعت جامعه را در پی خواهد داشت./ایرنا