به دنبال افزایش مهارت خانواده ها هستیم

وی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهارداشت: موضوع اشتغال بانوان به ویژه زنان سرپرست خانوار از اهمیت ویژه ای برای دولت برخوردار است که به منظور تحقق آن، طرح های عملیاتی متعددی با مشارکت وزارت کشور، سازمان فنی وحرفه ای، جهاد دانشگاهی و سازمان های مردم نهاد اجرا می شود. ابتکار افزود: در […]

وی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهارداشت: موضوع اشتغال بانوان به ویژه زنان سرپرست خانوار از اهمیت ویژه ای برای دولت برخوردار است که به منظور تحقق آن، طرح های عملیاتی متعددی با مشارکت وزارت کشور، سازمان فنی وحرفه ای، جهاد دانشگاهی و سازمان های مردم نهاد اجرا می شود.

ابتکار افزود: در طرح ملی کارآفرینی بانوان که با مشارکت وزارت کشور اجرا می شود ۱۲ هزار نفر از زنان سرپرست خانواده دوره های مهارت عمومی زندگی و مهارت های تخصصی اشتغال را در سطح کشور فرا می گیرند تا این افراد بتوانند بنگاه های اقتصادی خود را با توجه به تخصصی خود دایر کنند.

وی اظهار داشت: به منظور کمک به پایداری این بنگاه های اقتصادی، تولیدات آنان بازاریابی می شود تا برای فروش این محصولات مشکلی وجود نداشته باشد.

این مصاحبه شامگاه شنبه در حاشیه نشست طرح گفت وگوی ملی در شهرستان پیشوا انجام شده است.

شهرستان پیشوا در جنوب شرق استان تهران قرار دارد./ایرنا