عملیات پیوندک زنی باغات پسته ایلام آغاز شد

بابک افراز روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: این طرح در حدود ۸۰ درصد از باغ های پسته استان ایلام در حال انجام است. وی افزود: باتوجه به اینکه عمر باغ های پسته استان ایلام کم است باید پیوندک زنی از درختان قدیمی استفاده شود به همین منظور با بررسی […]

بابک افراز روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: این طرح در حدود ۸۰ درصد از باغ های پسته استان ایلام در حال انجام است.

وی افزود: باتوجه به اینکه عمر باغ های پسته استان ایلام کم است باید پیوندک زنی از درختان قدیمی استفاده شود به همین منظور با بررسی های انجام شده درختان برخی مناطق سردسیر و گرمسیر استان یزد که با اقلیم استان ایلام همسویی دارد، انتخاب شد.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی ایلام یادآور شد: به همین منطور ۱۰ هزار ترکه ( شاخه جوان و نورس) درختان پسته قدیمی از باغات پسته استان یزد برای پیوندزنی درختان پسته استان ایلام خریداری شد که هر ترکه دارای چهار یا پنج پیوندک است.

افراز گفت: برای خرید این مقدار ترکه مبلغ یک میلیارد ریال هزینه شده و این مقدار ترکه به تدریج وارد استان ایلام شده و در پایه اصلی درختان پسته استان پیوند می خورند و برای مناطق سردسیر چون ایوان رقم اکبری و برای نقاط گرمسیر از جمله لومار و بدره نیز رقم احمدآقایی که در استان ایلام باروری بیشتری دارند انتخاب و خریداری شده است.

وی افزود: چون درخت پسته به جای نهال به صورت بذر در زمین کاشت می شود برای باروری و به ثمر نشستن باید یک بار پیوندزنی شود و از سال دیگر برای درختان جدید از پیوندک های درختان کنونی داخل استان ایلام که امسال پیوندک داشته اند استفاده می شود و دیگر نیازی به خرید پیوندک از دیگر استان های کشور نیست.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی ایلام اظهار داشت: توسعه باغات پسته با توجه به شرایط اقلیمی مستعد استان ایلام در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی است و برای سال های آتی سطح کشت و بارور سازی باغات پسته در استان توسعه بیشتری می یابد.

افراز یادآور شد: هم اکنون عمل پیوندک زنی در سطح ۸۰ هکتار آن در حال انجام و عملیات پیوند زنی از مناطق گرمسیر چون بدره آغاز شده است و بعد از اتمام این طرح در نقاط گرمسیر سپس درختان پسته مناطق سردسیر پیوند زنی می شوند.

از مجموع ۶ هزار هکتار باغات استان ایلام حدود ۱۶۰ هکتار آن را باغ های پسته تشکیل داده است. هر درخت پسته سه الی چهارسال بعد از پیوندزنی به ثمر و باروری اقتصادی می رسد./ایرنا