ماده کربن اکتیو مورد نیاز پالایشگاه گاز ایلام بومی سازی شد

امیر سالار آبادی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: تامین ماده کربن اکتیو مورد نیاز واحدهای شیرین سازی با استفاده از تکنولوژی داخلی، علاوه بر تسهیل در تامین آن باعث صرفه جویی ارزی قابل توجه برای پالایشگاه معادل سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در هر مرحله از مصرف آن […]

امیر سالار آبادی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: تامین ماده کربن اکتیو مورد نیاز واحدهای شیرین سازی با استفاده از تکنولوژی داخلی، علاوه بر تسهیل در تامین آن باعث صرفه جویی ارزی قابل توجه برای پالایشگاه معادل سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در هر مرحله از مصرف آن گردیده که توجه به تعداد دفعات تعویض و مصرف ماده مذکور در طول سال، که مطابق با استاندارد صورت می شود، این میزان صرفه جویی قابل توجه و با اهمیت است.

وی اظهار داشت: ماده مذکور که جهت جداسازی هیدروکربن ها از آمین در فرآیند شیرین سازی گاز بکار می رود ، نقش اساسی در عملکرد مناسب واحدهای آمین داشته و باعث جلوگیری از پدیده فومینگ در برج جذب می گردد.

سالارآبادی با اشاره به اینکه تا قبل از این، ماده شیمیایی مذکور از خارج کشور تهیه می شد، یادآور شد: با تکمیل بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در حوزه مهندسی فرآیند و طی همکاری مستقیم معاونت عملیات پالایشگاه، تست های لازم بر روی نمونه های آزمایشگاهی از ماده کربن اکتیو ساخت داخل انجام شده که پس از تایید نتایج بدست آمده و انطباق با مشخصات فنی مطابق استاندارد، تست های میدانی فیلترهای کربن اکتیو واحدهای شیرین سازی گاز در دست کار قرار گرفته است.

وی گفت: بر اساس پایش های صورت گرفته و آزمایشات جدیدانجام شده بر روی نمونه‌های آمین خروجی از فیلترهای کربن اکتیو ، عملکرد ماده شیمیایی مذکور مناسب ارزیابی شده و مورد تایید قرار گرفته است.

وی افزود: اقدام مهم دیگری که در سال گذشته در این رابطه در دست اقدام قرار گرفته است احیای کربن فعال مستعمل واحدهای شیرین سازی گاز بوده که پس از هر دوره مصرف می توان بخش قابل توجهی از کربن فعال موجود در فیلترهای کربنی را احیاء و مجددا در فیلترهای مذکور استفاده کرد، این اقدام نیز بستر مناسبی را برای صرفه جویی بیشتر هزینه ها در زمینه تامین ماده کربن اکتیو مورد نیاز واحدهای شیرین سازی پالایشگاه فراهم کرده است./ایرنا