۴۳.۴ درصد چند روز در ماه گوشت خوردند و ۴.۷ درصد اصلا گوشت نخوردند

فقط ۲.۷ درصد مردم سال گذشته هر روز گوشت قرمز خورده‌اند. ۴۳.۴ درصد مردم در یک سال گذشته چند روز در ماه گوشت قرمز مصرف کرده اند. در بخشی از نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که در روزهای ۳۱ اردیبهشت و ۱خرداد ماه ۹۸ به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور […]

فقط ۲.۷ درصد مردم سال گذشته هر روز گوشت قرمز خورده‌اند.

۴۳.۴ درصد مردم در یک سال گذشته چند روز در ماه گوشت قرمز مصرف کرده اند.

در بخشی از نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که در روزهای ۳۱ اردیبهشت و ۱خرداد ماه ۹۸ به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور (اعم از شهر و روستا) انجام شد، از پاسخگویان پرسیده شده است: «در خانواده شما در یک سال گذشته تا چه حد گوشت قرمز مصرف شده است؟»

بر طبق این نظرسنجی، ۲.۷ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند در یک سال گذشته هر روز گوشت قرمز مصرف کرده اند.

۳۴.۹ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند در یک سال گذشته چند روز در هفته، ۴۳.۴ درصد پاسخگویان چند روز در ماه، ۱۴.۲ درصد پاسخگویان چند بار در سال گوشت قرمز مصرف کرده اند.

۴.۷ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند در یک سال گذشته اصلاً گوشت قرمز مصرف نکرده اند. ۰.۲ درصد پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند./ایرنا

منبع: عصر ایران، ۷ خرداد ۱۳۹۸