آهنگ کوچ ماه خدا شنیده می شود

این روزها صدای ربنای لحظه ناب افطار موذن که روزه داران را به پای سفره ضیافت الهی می خواند به روزهای پایانی نزدیک و نوای آن با غربت دلهای روزه داران همگام شده است. آهنگ کوچ ماه خدا این روزها بیشتر به گوش می رسد و در غم پایان این ماه صورت های نورانی مردم […]

این روزها صدای ربنای لحظه ناب افطار موذن که روزه داران را به پای سفره ضیافت الهی می خواند به روزهای پایانی نزدیک و نوای آن با غربت دلهای روزه داران همگام شده است.
آهنگ کوچ ماه خدا این روزها بیشتر به گوش می رسد و در غم پایان این ماه صورت های نورانی مردم روزه دار در آخرین ساعات و لحظات ماه ضیافت الهی با شبنم اشک ها معطر می شود.
با وارد شدن به دهه آخر ماه ضیافت الهی بوی خداحافظی و جمع کردن بار و بندیل این میهمانی کوتاه به مشام مومنان روزه دار رسیده و بی شک هیچ میهمانی که سر این سفره فیض فراوان برده و در چنین ضیافتی بزرگ و زیبا که پرودگار میزبان بوده و از او پذیرایی کرده از نزدیک شدن به پایان این محفل خوشحال نیست.
این روزها انگار ثانیه ها زودتر از همیشه در حرکتند و ما بندگان گناهکار همچنان در پی فرصت هایی طلایی که پروردگار آن را برای توبه و بخشش قرار داده، امیدوارتر از همیشه باز بسوی او رو می آوریم.
در یک چشم بر هم زدن آخرین شب قدر هم به پایان رسید و ما بندگان گناهکار چشم به لطف و کرم او دوخته ایم و دست های دعا را بسوی او دراز کردیم.
در این لحظه های باقیمانده از ضیافت الهی که تنها هفت افطار و سحر آن باقی مانده بیایید فرصت را غنیمت شمرده و همچنان بر در درگاه خالق امیدوار به لطف و بخشش او در بزنیم.
بیایید در آخرین شبهای این ضیافت ندای الغوث را با زجه ای بیشتر سر داده و عیدی خود را با قلم عفوی که پروردگار بر نامه اعمالمان می کشد از میزبان این ماه بگیریم.
بیایید از معبود بی همتا بخواهیم در روزهای پایانی ماه ضیافت الهی که در رحمتش را به روی همه بندگان گشوده قلم عفو بر دریای گناهان مان بکشد و ما را به خود وا مگذارد.
معبودا آخرین لیله القدر رمضان هم با توسل به درگاهت به پایان رسید و ما با دلی سرشار از امید به درگاهت رو می آوردیم به امید آنکه بنده خودت را بپذیری و این نجواهای عاشقانه که از دل بر می آید، بر دلت نشسته باشد./ایرنا