ایلام دومین استان پربارش کشور در سال زراعی جاری بود

ناصر ملکی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: ایلام بعد از لرستان دومین استان کشور از لحاظ دریافت نزولات جوی بود هرچند در برخی مقاطع عنوان اول بارش ها را داشت. وی افزود: میانگین بارش ها در سال زراعی جاری نسبت به بلند مدت با ۴۳۷ میلیمتر مقدار ۹۹ درصد […]

ناصر ملکی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: ایلام بعد از لرستان دومین استان کشور از لحاظ دریافت نزولات جوی بود هرچند در برخی مقاطع عنوان اول بارش ها را داشت.

وی افزود: میانگین بارش ها در سال زراعی جاری نسبت به بلند مدت با ۴۳۷ میلیمتر مقدار ۹۹ درصد افزایش داشته و در مقایسه با بارش های سال گذشته با ۴۱۹ میلمتر ۱۰۷ درصد افزایش داشته است.

به گفته ملکی از ابتدای مهر ۹۷ تاکنون آبدانان با میزان بارش یک هزار و ۳۹۸ میلیمتر بیشترین دریافت نزولات جوی را داشته است و شهرستان های ایوان با یک هزار و ۳۳۴ میلیمتر، بدره با یک هزار و ۲۲۸ میلیمتر، ارکواز ملکشاهی با یک هزار و ۱۸۶ میلمتر، ایلام با یک هزار و ۵۵ میلیمتر و دره شهر با یک هزار و ۴۶ میلیمتر در رده های بعدی قرار گرفتند.

وی یادآور شد: کمترین مقدار بارش باران نیز متعلق به شهرستان های مهران با ۵۳۸ میلیمتر، دهلران با ۶۴۶ میلیمتر، لومار با ۸۴۸ میلیمتر و سرابله با ۸۹۳ میلیمتر بوده است.

استان ایلام در سال زراعی جاری (اول مهر هرسال تا آخر شهریور سال آینده) نسبت به سال های اخیر شاهد ترسالی بود و بارش ها از همان روزهای آغازین مهرماه ۹۷ شروع شد و تا اواسط اردیبهشت ماه امسال ادامه داشت./ایرنا