رشد ۳.۳ درصدی تولید دارو در سال ۹۷

برپایه این آمارها، در اسفندماه پارسال سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون عدد داروی انسانی در کشور تولید شده بود که در همسنجی با مدت مشابه سال ۹۶ افت ۱۸.۵ درصدی داشته است. پارسال ۲۰۱ هزار و ۸۰۰ تن لاستیک خودرو در کشور تولید شد. این آمار در مقایسه با سال ۹۶ کاهش ۹.۸ درصدی نشان […]

برپایه این آمارها، در اسفندماه پارسال سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون عدد داروی انسانی در کشور تولید شده بود که در همسنجی با مدت مشابه سال ۹۶ افت ۱۸.۵ درصدی داشته است.

پارسال ۲۰۱ هزار و ۸۰۰ تن لاستیک خودرو در کشور تولید شد. این آمار در مقایسه با سال ۹۶ کاهش ۹.۸ درصدی نشان می‌دهد.

همچنین در ۱۲ ماهه پارسال تولید پودر شوینده با کاهش سه درصدی در مقایسه با سال ۹۶ به ۶۳۶ هزار و ۷۰۰ تن رسید.

رشد تولید کاغذ

در این مدت، تولیدکنندگان کشورمان ۹۴۵ هزار تن انواع کاغذ تولید کردند که در مقایسه با سال ۹۶ رشد ناچیز سه دهم درصدی داشته است.

تولید کارتن اما در این مدت با کاهش همراه شد و با افت ۸.۵ درصدی در مقایسه با سال ۹۶ به ۴۹۱ هزار و ۶۰۰ تن رسید.

برپایه این آمارها، ۶۳۸ هزار و ۸۰۰ مترمکعب نئوپان و یک میلیون و پنج هزار و ۳۰۰ مترمکعب فیبر در سال ۹۷ در کشور تولید شد که در مقایسه با سال ۹۶ به ترتیب افت ۷.۵ درصدی و رشد ۱.۹ درصدی داشته است./ایرنا