وضعیت حقوقی دریای خزر موضوع سوال از ظریف در مجلس است

علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: دی ماه سال گذشته وضعیت حقوقی دریای خزر صدر اخبار قرار گرفت و شائبه‌های زیادی ایجاد شد. همزمان نمایندگانی اقدام به سوال رسمی از وزیر امور خارجه کردند و سوال ها در کمیسیون امنیت ملی مطرح و پاسخ داده شد. وی ادامه داد: این […]

علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: دی ماه سال گذشته وضعیت حقوقی دریای خزر صدر اخبار قرار گرفت و شائبه‌های زیادی ایجاد شد. همزمان نمایندگانی اقدام به سوال رسمی از وزیر امور خارجه کردند و سوال ها در کمیسیون امنیت ملی مطرح و پاسخ داده شد.

وی ادامه داد: این هفته سه سوال نمایندگان در این خصوص توسط محمدجواد ظریف در مجلس پاسخ داده می شود./ایرنا