سه استاد دانشگاه ایلام عضو هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها شدند

رضا رضازاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: این سه عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام به عنوان همکار کارگروه مهندسی رودخانه و سازه‌های هیدرولیکی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها انتخاب شدند. وی اضافه کرد: محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران و رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها در احکام […]

رضا رضازاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: این سه عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام به عنوان همکار کارگروه مهندسی رودخانه و سازه‌های هیدرولیکی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران و رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها در احکام جداگانه ای اقبال احسان‎زاده، جعفر مامی‎زاده و جواد سروریان استادیاران دانشگاه ایلام به را به عنوان عضو این هیأت منصوب کرد.

وی یادآور شد: پیش از این مرزبان فرامرزی دانشیار دانشگاه ایلام نیز با حکم رئیس دانشگاه تهران به سمت همکار کارگروه منابع طبیعی و کشاورزی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها منصوب شد.

وی تاکید کرد: در این احکام از اعضا خواسته شده است برای تهیه گزارشی مستند و دقیق از سیلاب‌های ۱۳۹۸ کشور جهت ارائه به حسن روحانی رئیس جمهوری و ملت ایران اهتمام کنند.

رئیس جمهوری برای اولین بار از دانشگاهیان در بررسی حادثه ساختمان پلاسکو در بهمن ماه ۱۳۹۵ بهره گرفت و با صدور حکمی حمد تقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس را به ریاست “هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو” منصوب و از وی خواست تا ظرف دو ماه «گزارش ملّی» این حادثه را جهت اطلاع مردم ایران منتشر کند.

نتایج مثبت بدست آمده از تجربیات و دانش دانشگاهیان سبب شد تا رئیس جمهوری بار دیگر پس از سیلاب‌ها به اهالی دانشگاه اعتماد کند و بررسی علل وقوع، خسارات و ارائه راهکار مناسب در خصوص سیلاب اخیر را به استادان و متخصصان واگذار کند.

بیش از ۴۸ روز پیش رئیس جمهوری به محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران مأموریت داد تا ریاست «هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» با عضویت شخصیت‌های علمی مستقل و خبره در تخصص‌های مرتبط را به عهده گرفته و ظرف ۶ ماه «گزارش ملی» این رخداد را ارائه کند.

پس از گذشت مدت زمان کمتر از یک هفته از صدور این حکم، نیلی احمدآبادی در نشستی با خبرنگاران از تعیین و تشکیل ۱۵ کار گروه از اعضای هیأت علمی و متخصصان در حوزه‌های مختلف برای پیگیری مأموریت این هیات خبر داد.

پس از بازدیدهای مکرر نیلی احمدآبادی از مناطق سیل زده و انجام تحقیقات میدانی بسیار در این مناطق، هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها با ۲۵۰ استاد در ۱۶ کارگروه تخصصی به منظور بررسی سیل‌های اخیر کشور کار خود را آغاز کرد.

از میان ۲۵۰ استاد و متخصص در هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها حدود ۷۶ نفر از اعضای کارگروه‌ها از استان‌های خوزستان، فارس، لرستان و ایلام هستند که بطور مستقیم با سیلاب‌ها و مشکلات ناشی از آن درگیر بوده‌اند.

براساس گفته‌های رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، این هیأت قرار است علاوه بر گزارش دقیق مشکلات سیلاب‌ها و آسیب شناسی، راهبردهای بسیاری هم برای کاهش خسارات در چنین رویدادی در آینده ارائه کند./ایرنا