اعتبارات زیرساخت اربعین و مناطق سیل زده ایلام پیگیری شد

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام روز شنبه ۱۸ خرداد ماه با پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار کرد. در این دیدار که قیصوری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز حضور داشت در خصوص اعتبارات ردیف اربعین حسینی (ع) و اعتبارات جاده های ارتباطی استان از جمله؛ جاده حمیل […]

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام روز شنبه ۱۸ خرداد ماه با پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار کرد.

در این دیدار که قیصوری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز حضور داشت در خصوص اعتبارات ردیف اربعین حسینی (ع) و اعتبارات جاده های ارتباطی استان از جمله؛ جاده حمیل – ایلام، ایلام-مهران، دره شهر- آبدانان، تونل کبیرکوه و همچنین اعتبارات خسارات مناطق سیل زده استان بحث و گفتگو شد.

در پایان معاون سازمان برنامه و بودجه کشور دستورات مقتضی را در موارد مذکور صادر کردند./ایرنا