۳۰ نقطه از مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان مستعدآتش سوزی است

وی گفت: میانگین مناطق تحت مدیریت محیط زیست کشور۱۰درصداست که این رقم در استان ۷/۱دهم است که امیدواریم امسال با برنامه ریزی برابر میانگین کشوری شود‌. وی اظهار داشت: طرح‌ جامع مطالعات مناطق حفاظت شده کولک با ۵۸ هزار هکتار، مانشت با ۳۳ هزار و تنگه رازیانه با۷۵هزار هکتار انجام شده که امسال در این […]

وی گفت: میانگین مناطق تحت مدیریت محیط زیست کشور۱۰درصداست که این رقم در استان ۷/۱دهم است که امیدواریم امسال با برنامه ریزی برابر میانگین کشوری شود‌.
وی اظهار داشت: طرح‌ جامع مطالعات مناطق حفاظت شده کولک با ۵۸ هزار هکتار، مانشت با ۳۳ هزار و تنگه رازیانه با۷۵هزار هکتار انجام شده که امسال در این راستا ۲منطقه دینارکوه و کبیرکوه با اعتبار۲۲۰میلیون تومان اجرا خواهد شد.
هاشمی گفت: در شبانه روز ۷۰۰ تن زباله در استان تولید می شود، محل دفن زباله های شهر مورد تأیید نیست،۱۱۰محل دفن زباله دراستان وجود دارد که تنها ۴۰ محل مجوز قانونی دارند.
وی گفت: استان ایلام فاقد پاسگاه محیط زیست است که تلاش می شود راه اندازی این مکان ها در راستای حفاظت از محیط زیست در ردیف بودجه قرار گیرد و همچنین ۱۴۳هزار هکتار از جنگل ها و مراتع استان تحت مدیریت محیط زیست است و۱۷درصد تنوع زیست محیطی کشور مربوط به استان ایلام است.
مدیرکل محیط زیست استان گفت: روزانه ۲ تن پسماند عفونی در استان تولید می شود که بسیار خطرناک بوده و مدیریت آن نابسامان است و۵۶ پزشک در ایلام پسماندهای عفونی را قاطی دیگر پسماندها رها می کردند که به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.
وی گفت: ۷دستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستان های استان فعال است که در صورت ورود ریزگرد و گردوغبار به صورت آنلاین داده ها و شاخص ها توسط کارشناسان مربوطه تحلیل و بررسی می شود.
هاشمی با بیان اینکه ۱۹تالاب در استان ایلام وجود دارد که ۱۷میلیارد ریال برای مطالعات بهسازی آنها هزینه شده است گفت: سایت گوزن زرد ایرانی ایلام از سایت های موفق کشوری است.
این مسؤل با بیان اینکه ۳۰ نقطه از مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان مستعدآتش سوزی است تأکیدکرد: مشارکت و همراهی مردم و مسؤلین برای جلوگیری از رخ دادن آتش سوزی در این مناطق مهم وضروری است.
وی در پایان گفت: همکاری و مشارکت رسانه ها در بخش محیط زیست و حفظ آن باعث پیشگیری بسیاری از آسیب های محیطی در جامعه خواهد شد./ماناسپهر – سودابه خانی