آرزویم هدایت تیمی از آمریکای جنوبی بود

کی روش در آستانه تقابل با آرژانتین اظهار داشت: مهم ترین موضوع این است که اشتیاق زیادی برای بازی داریم و آماده تر از آماده هستیم؛ مشتاقانه در انتظار آغاز بازی مقابل آرژانتین هستیم؛ تیمی که بازیکنان بزرگی دارد. وی در خصوص ترکیب تیمش تاکید کرد: تغییر غافلگیر کننده ای در ترکیب نخواهیم داشت؛ سرمربی […]

کی روش در آستانه تقابل با آرژانتین اظهار داشت: مهم ترین موضوع این است که اشتیاق زیادی برای بازی داریم و آماده تر از آماده هستیم؛ مشتاقانه در انتظار آغاز بازی مقابل آرژانتین هستیم؛ تیمی که بازیکنان بزرگی دارد.

وی در خصوص ترکیب تیمش تاکید کرد: تغییر غافلگیر کننده ای در ترکیب نخواهیم داشت؛ سرمربی آرژانتین سبک خودش را دارد و من هم سبک خودم؛ تمام بازیکنان استحقاق بازی کردن را دارند و ما ۲۳ بازیکن آماده در اختیار داریم؛ باید از تیم پزشکی که چند بازیکن را به موقع آماده بازی ها کردند، تشکر کنم.

وی ادامه داد: همیشه رویای هدایت تیمی از منطقه آمریکای جنوبی را در سر داشتم؛ اینجا فوتبال معجزه است؛ در حال حاضر از اینکه کلمبیا این فرصت را در اختیار من قرار داد تا در کنار آنها باشم، احساس غرور می کنم؛ فردا فرصت بی نظیری برای کلمبیا است؛ نمی خواهیم بازنده باشیم اما برای رسیدن به این هدف باید بجنگیم./ایرنا