شهرک صنعتی تخصصی نفت در ایلام ایجاد می شود

قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر محورهای توسعه در استان خواستار پررنگ شدن توجه دولت بر سه گانه نفت و گاز پتروشیمی در استان شد و اظهار داشت: پرواضح است استانی با داشتن ۱۱ درصد منابع گاز کشور و چهار درصد نفت کشور و با وجود زیرساخت های […]

قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر محورهای توسعه در استان خواستار پررنگ شدن توجه دولت بر سه گانه نفت و گاز پتروشیمی در استان شد و اظهار داشت: پرواضح است استانی با داشتن ۱۱ درصد منابع گاز کشور و چهار درصد نفت کشور و با وجود زیرساخت های لازم برای صنعت پتروشیمی و صنایع پائین دست می تواند در آینده ای نه چندان دور بعنوان قطب صنعت پتروشیمی در غرب کشور نقش آفرینی کند.

وی افزود: دولت در سال های اخیر سرمایه گذاری خوبی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در استان ایلام انجام داده است که می طلبد در جهت تکمیل، تسریع و توسعه پروژه های در حال اجرا و تحت اقدام در تخصیص اعتبارات این حوزه اهتمام ویژه داشته باشد.

استاندار ایلام تاکید کرد: توسعه صنایع پائین دستی در کنار منابع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در استان می تواند ضمن اینکه چرخ توسعه را شتاب بخشد معضل بیکاری جوانان در این دیار را نیز تعدیل نماید.

سلیمانی دشتکی در این دیدار خواستار ایجاد شهرک صنعتی تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی در استان شد و گفت؛:این موضوع می تواند به عنوان یک مزیت و فرصت مهم برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد در استان نقش ایفا کند.

گفتنی است که در پایان درخواست های استاندار ایلام با استقبال معاون اول رئیس جمهور مواجه شد تا دستور پیگیری موارد ذکر شده را صادر کند./ایرنا