بازسازی مناطق سیل زده تا جلب رضایت آسیب دیدگان ادامه می یابد

قاسم سلیمانی دشتکی روز دوشنبه در نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان با تاکید بر این مهم که بایستی تا پایان سال مشکلی به نام خسارات سیل نداشته باشیم، اضافه کرد؛ دستگاه های درگیر در قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده بایست مواظب باشند در امور پیشرو در دام بروکراسی نیافتند […]

قاسم سلیمانی دشتکی روز دوشنبه در نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان با تاکید بر این مهم که بایستی تا پایان سال مشکلی به نام خسارات سیل نداشته باشیم، اضافه کرد؛ دستگاه های درگیر در قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده بایست مواظب باشند در امور پیشرو در دام بروکراسی نیافتند و دچار روزمرگی نشوند.

وی در ادامه خواستار عمل و اقدام فوری دستگاه های ذی ربط نسبت به تعهدات خود در مناطق سیل زده شد و گفت: بایستی به دغدغه مردم مناطق سیل زده توجه جدی و اقدام فوری کرد و اگر در این زمینه انقلابی عمل نکنیم هزینه ها بالاتر می رود.

استاندار ایلام ضمن تاکید بر اولویت بندی در امور یادآور شد: اگر هر چیز سرموقع و سر جای خود انجام نگیرد اوضاع شامل مرور زمان می شود این در حالی است که مردم مناطق سیل زده بر روی قول و وعده های ما حساب کرده اند.

سلیمانی دشتکی با تقدیر از برخی دستگاه ها از جمله سپاه که نسبت به انجام تعهدات خود عمل کرده است، ادامه داد: اگر جایی مواردی هست که بر طبق وعده داده شده توسط مسئولان کشوری انجام نشده مدیران ذیربط در استان در جهت احقاق حق مردم مطالبه گر آن وعده ها باشند.

وی در ادامه به دیدار خود با معاون اول رئیس جمهور و دستور صریح ایشان در پرداخت به موقع مطالبات مناطق سیل زده از طرف وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: ضمن پیگیری مستمر این مهم توسط استانداری، شرکت سد و نیروگاه سیمره نیز باید گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت ها به مناطق بالا دست سد به وزارت نیرو ارائه دهند و خواستار تسریع در پرداخت ها شوند.

گفتنی است نماینده سد و نیروگاه سیمره در این نشست عنوان کرد که تاکنون بالغ بر ۴۲۵ میلیارد ریال بابت تملک منازل مسکونی به مناطق بالا دست سد پرداخت شده است./ایرنا