ترامپ سیاست تضعیف اوپک را دنبال می‌کند

جلال میرزایی در گفت‌وگویی با اشاره به نقش و جایگاه کنونی سازمان نفتی اوپک در بازار جهانی نفت، گفت: این سازمان از زمان تشکیل تاکنون در بازار جهانی نفت و به‌ویژه تعیین قیمت آن تاثیرگذار بوده، البته نقش و جایگاه اوپک بیشتر در شرایط بحرانی نمود پیدا می‌کند بدین صورت که جلسات این سازمان در […]

جلال میرزایی در گفت‌وگویی با اشاره به نقش و جایگاه کنونی سازمان نفتی اوپک در بازار جهانی نفت، گفت: این سازمان از زمان تشکیل تاکنون در بازار جهانی نفت و به‌ویژه تعیین قیمت آن تاثیرگذار بوده، البته نقش و جایگاه اوپک بیشتر در شرایط بحرانی نمود پیدا می‌کند بدین صورت که جلسات این سازمان در زمان کاهش قیمت نفت تاثیر خود را برای به تعادل رساندن قیمت گذاشته است و کشورهای عضو به توافق‌هایی برای کاهش تولید رسیده‌اند.

نماینده مردم ایلام، سیروان، مهران، ایوان، ملکشاهی و چرداول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان اوپک با چالش‌هایی رو به رو است که از میزان تاثیرگذاری آن در بازار کاسته است، افزود: یکی از عوامل موثر در کاهش تاثیرگذاری اوپک در بازار جهانی نفت افزایش تولید نفت آمریکا و برخی از کشورها همچون روسیه و کانادا است.

وی با اعتقاد بر اینکه از نقش اوپک در بازار کاسته شده و دیگر اصلی‌ترین سازمان تاثیرگذار بر قیمت جهانی نفت نیست، ادامه داد: ترامپ از زمان قرار گرفتن در جایگاه ریاست‌جمهوری آمریکا سعی کرده در ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی فقط منافع آمریکا را در نظر گیرد و نهایت تلاش خود را برای تضعیف سازمان‌های دیگر و قیمت نفت کشورهای تولیدکننده بسیج کرده است.

میرزایی با تاکید بر اینکه ترامپ سیاست خاصی را در راستای تضعیف سازمان اوپک و برخی از کشورهای عضو دنبال می‌کند و حتی با چند کشور برخورد دستوری دارد، اضافه کرد: این کشورها به‌دنبال اجرای دستورات آمریکا در اوپک هستند تا تصمیمات این سازمان، چراکه به آمریکا وابستگی دارند، همچنین با توجه به خروج قطر از اوپک و ماموریت عربستان برای دیکته کردن سیاست‌های آمریکا به سازمان، اوپک را در شرایط دشواری قرار داده است./ایرنا