۴۲۰ مورد بازرسی از نازل های سوخت در ایلام انجام شد

مهناز همتی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: از مهمترین وظایف سازمان ملی استاندارد، ترویج سیستم بین المللی یکاها و کالیبره کردن وسایل سنجش از جمله آزمون نازل های سوخت مایع به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. وی با اشاره به ماده ۲۲ ضوابط اجرایی و مقررات اوزان و مقیاس […]

مهناز همتی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: از مهمترین وظایف سازمان ملی استاندارد، ترویج سیستم بین المللی یکاها و کالیبره کردن وسایل سنجش از جمله آزمون نازل های سوخت مایع به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
وی با اشاره به ماده ۲۲ ضوابط اجرایی و مقررات اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مصوب سال ۷۵ در مجلس، افزود: بر اساس این قانون کلیه دارندگان اوزان، مقیاس ها و وسایل سنجشِ مشمول مقررات استانداردهای اجباری، اجازه ندارند از اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش فاقد علامت آزمایش اولیه و یا دوره ای در داد و ستد و ارائه خدمات عمومی استفاده کنند.
همتی از انجام ۴۲۰ مورد بازرسی از نازل های عرضه سوخت در سال جاری یادآور شد: در این بازرسی ها در صورت صحت عملکرد نازل، برچسب انجام آزمون دوره ای که قابل مشاهده برای استفاده کنندگان از نازل مورد نظر است بر روی آن نصب می شود.
مدیرکل استاندارد ایلام تاکید کرد: در صورت نداشتن صحت عملکرد نازل عرضه سوخت مایع تا زمان رفع نقص و انجام آزمون مجدد از فعالیت نازل مورد نظر جلوگیری می شود.
وی گفت: این برنامه برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با توجه به ماده سه قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و کالیبره کردن وسایل سنجش از جمله نازل های عرضه سوخت مایع انجام می شود.
همتی تاکید کرد: مصرف کنندگان هنگام استفاده از نازل های عرضه سوخت مایع در جایگاه ها به گواهی انجام آزمون نازل مورد نظر توجه داشته و در صورت نداشتن این برچسب موارد را به اداره کل استاندارد ایلام اطلاع دهند.
۴۴ جایگاه عرضه سوخت مایع و ۱۸ جایگاه سی ان جی در استان ایلام فعال است./ایرنا