سه میلیارد ریال برای مهار ملخ های صحرایی ایلام تخصیص یافت

قاسم سلیمانی دشتکی روز چهارشنبه در نشست ستاد بحران استان ایلام با محوریت حمله ملخ های مهاجم صحرایی به دهلران اظهار داشت: این مبلغ از محل اعتبارات تخصیصی سیل استان ایلام برای موضوع ملخ ها با توجه به اهمیت مساله جابجا و به حساب سازمان جهاد کشاورزی استان واریز می شود. وی افزود: مبارزه با […]

قاسم سلیمانی دشتکی روز چهارشنبه در نشست ستاد بحران استان ایلام با محوریت حمله ملخ های مهاجم صحرایی به دهلران اظهار داشت: این مبلغ از محل اعتبارات تخصیصی سیل استان ایلام برای موضوع ملخ ها با توجه به اهمیت مساله جابجا و به حساب سازمان جهاد کشاورزی استان واریز می شود.

وی افزود: مبارزه با این ملخ ها با توجه به حجم بالای خسارت هایی که به اراضی ملی و کشاورزی وارد می کنند باید در اولویت و دستور کار سازمان جهاد کشاورزی و همه دستگاه های مرتبط با موضوع قرار بگیرد.

سلیمانی دشتکی با اشاره به محدودیت منابع مالی و تجهیزاتی استان ایلام از رایزنی و گفت و گو با وزارت خانه های جهادکشاورزی، امور خارجه و ستاد بحران برای رسیدگی به مهار زودهنگام و به موقع ملخ های صحرایی بیابان های دهلران خبر داد.

وی همه دستگاه های استان ایلام را به همکاری با سازمان جهادکشاورزی در زمینه های مختلف چون تامین نیروی انسانی و ماشین های کمک فنردار مکلف کرد و به همه دستگاه های مرتبط با موضوع نیز دستور آماده باش و پایش لحظه ای مرز تا زمان مهار کامل ملخ ها داد.

وی با بیان اینکه هجوم ملخ ها یک افت و بلای طبیعی است، گفت: امسال به خاطر شرایط مناسب جوی، بارش های مطلوب باران، تراکم در رویش گیاهان و افزایش منابع آبی حوضچه ها و رودخانه ها به سمت ایران سرازیر شده اند و باید از طغیان آنها جلوگیری شود.

سلیمانی دشتکی یادآور شد: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور همچون دیگر بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله باید همه دستگاه ها و نهادها برای نابودی این ملخ ها و پاکسازی مناطق آلوده با هم بسیج شوند.

این نشست با حضور دستگاه های عضو ستاد بحران استان ایلام و معاون مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی برگزار و در این نشست مسئولیت و شرح وظایف دستگاه های مختلف بررسی و تعیین شد./ایرنا