شرحی بر پست اینستاگرامی دکتر جهرمی درخصوص طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

با توجه به پست اینستاگرامی دکتر جهرمی وزیر محترم ارتباطات درخصوص بررسی طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه این هفته مجلس شورای اسلامی و استثناهای قابل تأمل در این باره باید گفت جسارت این وزیر جوان در رویارویی با حوادث مختلف ماه های اخیر از جمله سواستفاده از ارزهای دولتی و… قابل تحسین است […]

با توجه به پست اینستاگرامی دکتر جهرمی وزیر محترم ارتباطات درخصوص بررسی طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه این هفته مجلس شورای اسلامی و استثناهای قابل تأمل در این باره باید گفت جسارت این وزیر جوان در رویارویی با حوادث مختلف ماه های اخیر از جمله سواستفاده از ارزهای دولتی و… قابل تحسین است وخداوند را باید سپاس گفت در شرایط فعلی و در دورانی که حرف و حدیثهای فراوانی بر سر قانون شکنی‌ها و نادیده گرفتن حقوق مردم از سوی برخی سازمان‌ها، نهادها و… در محافل عمومی مطرح است مدیری متعهد و با شهامت اینگونه به دفاع از ارزشها، جوانگرایی و مردم‌داری بر می‌خیزد.
اما ای کاش ایشان توصیه‌ایی را هم به هم قطاران خویش در دولت داشتند و آن اینکه چگونه است قوانینی که از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شود و به دولت برای اجرا ابلاغ می‌گردد همانند قوانین چهارگانه ایثارگران (مواد ۱۰۳ و۱۰۵) که به صراحت درخصوص ادامه خدمت کلیه جانبازان شاغل و ایثارگران تا ۳۵سال تأکید دارد توسط برخی از سازمان‌ها، نهادها و بانک‌ها به سادگی نقض میگردد و یا به اجرای آن تن در نمی دهند و با کمال ناباوری این قوانین را زیر پا می‌گذارند. و….