۶۸۱ بیکار در ایلام مقرری دریافت می کنند

شکراله شیرخانی در گفت و کو با خبرنگار ما افزود: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان طی سه ماه نخست سال گذشته نیز ۶۶۴ نفر بود که ۱۹۲ نفر قطع مقرری و ۱۱ نفر نیز اشتغال مجدد داشته اند. وی با بیان اینکه در سه ماهه اول امسال ۱۵۶ نفر قطع مقرری و هفت […]

شکراله شیرخانی در گفت و کو با خبرنگار ما افزود: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان طی سه ماه نخست سال گذشته نیز ۶۶۴ نفر بود که ۱۹۲ نفر قطع مقرری و ۱۱ نفر نیز اشتغال مجدد داشته اند.
وی با بیان اینکه در سه ماهه اول امسال ۱۵۶ نفر قطع مقرری و هفت نفر اشتغال مجدد داشته اند، یادآور شد: ماهانه ۶ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال بیمه مقرری به بیکاران پرداخت می شود که این میزان در مدت مشابه سال قبل هفت میلیارد و ۸۸۲ میلیون ریال بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام تاکید کرد: بیمه شده بیکاری قبل از از دست دادن شغل باید حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد ولی مشمولان تبصره ۲ ماده ۲ این قانون از شمول این بند مستثنی است.
شیرخانی ادامه داد: فرد بیکار شده باید ۳۰ روز از تاریخ بیکاری شرایط خود را به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن را بیان کنند.
به گزارش ایرنا، سهم شاغلان در استان ایلام به تفکیک بخش های اقتصادی در بخش خدمات ۴۸ درصد، صنعت ۲۷ درصد و در بخش کشاورزی ۲۴ درصد است./ایرنا