برخورد با تکدی گری باید با سازوکارهای بومی هر منطقه هماهنگ باشد

محمد نوذری در کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی استان اظهار داشت: امروز ما با دو نوع تهدید مواجه هستیم، که تهدیدات داخلی و تهدیدات خارجی را شامل می شود. وی ادامه داد: تهدیدات داخلی شامل فقر، اعتیاد، فساد و … به مراتب خطرناک تر از تهدیدادت خارجی هستند و باید برای کنترل آنها برنامه های راهبردی […]

محمد نوذری در کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی استان اظهار داشت: امروز ما با دو نوع تهدید مواجه هستیم، که تهدیدات داخلی و تهدیدات خارجی را شامل می شود.
وی ادامه داد: تهدیدات داخلی شامل فقر، اعتیاد، فساد و … به مراتب خطرناک تر از تهدیدادت خارجی هستند و باید برای کنترل آنها برنامه های راهبردی داشته باشیم.
معاون استاندار ایلام تکدی گری را مسئله ای اجتماعی جدی دانست و تاکید کرد: مشکل تکدی گری خود یک آسیب اجتماعی است و استفاده از دختران جوان و کودکان برای انجام این کار یک مشکل مضاعف است که باید نسبت به رفع آن اقدام اساسی انجام داد.
نوذری یادآور شد: برخی از این متکدیان سازمان یافته هستند و یک شبکه مشخصی این افراد را هدایت و در قبال این کار دستمزد هم دریافت می کنند که باید با آنان برخورد جدی کرد.
گفتنی است طرح ساماندهی متکدیان شهر ایلام قرار است از یازدهم مردادماه اجرایی شود.
با توجه به افزایش تعداد افرادی که از عواطف مردم سوء استفاده کرده و در این قالب شغلی برای خود تعریف کرده اند، مجموعه دستگاه های مسئول تصمیم گرفتند با راه اندازی مجتمع نگهداری موقت متکدیان، این طرح را به طور ویژه اجرا شود.
به گفته فرماندار ایلام در ساختمان مذکور نمایندگانی از دستگاه های متولی آسیب های اجتماعی تحت مدیریت فرمانداری ایلام کار خود را شروع و پس از جذب آسیب دیدگان اجتماعی و انتقال آنان به اقامتگاه و غربالگری این افراد از نظر جنسی، بیماری، اعتیاد، کودکان کار و افراد بومی و غیر بومی انجام و اطلاعات هویتی آنان در سامانه اطلاعاتی این مجتمع اقامتی ثبت می شود.
بسطامی تاکید کرد: پس از شناسایی و مشخص شدن آدرس، افراد غیر بومی بلافاصله به محل اقامت خود انتقال داده می شوند و سایرین نیز با توجه به موقعیت دسته بندی و تعیین تکلیف می شوند.
۱۰۶ متکدی در استان ایلام که بیشتر آنها غیربومی اند، شناسایی شده اند که از این تعداد ۷۰ نفر مرد و ۳۶ نفر زن هستند./ایرنا