شهرداری ها آب شرب را از فضای سبز جدا کنند

قاسم سلیمانی دشتکی در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان ایلام اظهار داشت: به دلیل کمبود منابع آب هیچ اقدام عملی از سوی شهرداری‌ها برای جداسازی آب فضای سبز از آب شرب، صورت نگرفته و با توجه به شرایط بحرانی آب استان، چنین وضعیتی پذیرفتنی نیست. وی شهرداری ها را مکلف کرد تا سه […]

قاسم سلیمانی دشتکی در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان ایلام اظهار داشت: به دلیل کمبود منابع آب هیچ اقدام عملی از سوی شهرداری‌ها برای جداسازی آب فضای سبز از آب شرب، صورت نگرفته و با توجه به شرایط بحرانی آب استان، چنین وضعیتی پذیرفتنی نیست.
وی شهرداری ها را مکلف کرد تا سه ماه آینده در خصوص جداسازی آب فضای سبز خود از آب شرب اقدام کنند و افزود: در حال حاضر تامین آب شرب مردم بر توسعه فضای سبز ارجحیت دارد و لذا توسعه فضای سبز باید با حساب و کتاب صورت گیرد.
استاندار ایلام با بیان اینکه جداسازی آب خام از آب شرب برای آبیاری فضای سبز سبب کاهش مصرف می‌شود، گفت: با توجه به بحران کم آبی در سراسر کشور برای مقابله با آن باید از هدررفت آن جلوگیری شود و شهرداری ها با برنامه ریزی مناسب برای اجرای کامل این طرح اقدام کنند.
سلیمانی دشتکی یادآور شد: اجرای این طرح در استان به دلیل شرایط خاص آب و هوایی، کاهش بارندگی ضروری است و به برنامه ریزی دقیقی نیاز دارد.
استاندار ایلام تاکید کرد: اگرچه نگهداری و مراقبت از فضای سبز ضرورت دارد اما باید شهرداران روش های دیگری را جایگزین استفاده از آب شرب برای آبیاری آنها کنند.
وی با بیان اینکه روش آبیاری فضای سبز صحیح نیست و باید مدیریت شود، اظهار داشت: استفاده از پساب فاضلاب، آبیاری قطره ای و آب چاه ها در اولویت شهرداری ها به منظور آبیاری فضای سبز باشد.
استاندار ایلام به قنات بلا استفاده در سطح شهر ایلام اشاره کرد و گفت: قنات بسیاری در شهر ایلام وجود دارند که آب آنها به هدر می رود و شهرداری ایلام موظف است برای استفاده بهینه آب این قنات را برای فواره و آب نما استفاده کند.
وی تاکید کرد: جداسازی سامانه آبیاری فضای سبز از آب شرب اقدامی مهم و حیاتی در خصوص کاهش بحران آب در استان ایلام به شمار می ‏رود.
سلیمانی دشتکی گفت: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست باید اقداماتی همچون نصب کنتور جهت انشعابات فاقد کنتور برای مشخص کردن مقدار آب مصرفی فضای سبز شهری، مشخص کردن انشعابات فاقد مجوز توسط کارشناسان شهرداری و آب و فاضلاب شهری، ارائه برنامه‏های کوتاه مدت برای کاهش مصرف آب، توسط شهرداری جهت آبیاری فضای سبز شهری انجام شود./ایرنا