پوشش تلفن همراه و اینترنت در میمه و زرین آباد قطع است

این وضعیت تاکنون نیز ادامه یافته و ساکنان این مناطق امکان دسترسی به شبکه اینترنت و همچنین تلفن همراه را ندارند. رئیس اداره مخابرات دهلران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قطع شدن شبکه فیبرنوری در مسیر ملکشاهی به میمه علت بروز این مسئله بوده است. حجت کولیوندی افزود: عصر دیروز ارتباط تلفنی و […]

این وضعیت تاکنون نیز ادامه یافته و ساکنان این مناطق امکان دسترسی به شبکه اینترنت و همچنین تلفن همراه را ندارند.
رئیس اداره مخابرات دهلران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قطع شدن شبکه فیبرنوری در مسیر ملکشاهی به میمه علت بروز این مسئله بوده است.
حجت کولیوندی افزود: عصر دیروز ارتباط تلفنی و اینترنتی در این مناطق قطع شد که در بررسی های صورت گرفته مکان قطع شبکه فیبرنوری مشخص شده است.
وی افزود: هم اکنون گروه های کارشاسی مخابرات در محل مستقر هستند و تلاش برای برقراری ارتباط ادامه دارد.
کولیوندی تاکید کرد: با توجه به اینکه فیبرنوری مسیر ملکشاهی به میمه بصورت هوایی است و این مشکل در حوزه شهرستان ملکشاهی پیش امده لذا با تلاش همکاران مخابرات پیش بینی می شود تا پایان امروز مشکل برطرف شود./ایرنا