مانور روز ایمنی و آتش نشانی در شهرک صنعتی ایلام برگزارشد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایلام در جریان برگزاری این مانور، گفت: هدف از برگزاری این مانور نمایش توانمندی های فنی، اجرایی، عملیاتی، تکنیکی و تجهیزاتی نیروهای واحد ایمنی بهداشت، محیط زیست و انرژی در زمینه مدیریت حوادث و اقدامات شهرک ها و نواحی صنعتی است. مرتضی دارایی افزود: با توجه به حادثه خیز بودن […]

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایلام در جریان برگزاری این مانور، گفت: هدف از برگزاری این مانور نمایش توانمندی های فنی، اجرایی، عملیاتی، تکنیکی و تجهیزاتی نیروهای واحد ایمنی بهداشت، محیط زیست و انرژی در زمینه مدیریت حوادث و اقدامات شهرک ها و نواحی صنعتی است.
مرتضی دارایی افزود: با توجه به حادثه خیز بودن شهرک ها و نواحی صنعتی و در معرض خطرقرار گرفتن آنها برخورداری از بهداشت، ایمنی، انرژی و محیط زیست در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و بالطبع شرکت شهر ک های صنعتی استان ایلام است.
وی با تاکید بر اینکه موضوع سلامت کارگران و ایمنی واحدهای تولیدی و شهرک ها و نواحی صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: ارتقا سطح ایمنی از رویکردهای جدی شرکت شهرکهای صنعتی ایلام است.
دارایی با بیان اینکه این مانور هر ساله برگزار می شود، اظهار داشت: این روز با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری از حوادث در سطح کشور و حفاظت از سرمایه های ملی نام گذاری شده بنابراین موضوع ارتقا سطح امنیت و بهداشت برای مقابله با خطرات احتمالی ضروری است.
وی با اشاره به ضرورت تقویت حوزه ایمنی وآتش نشانی درشهرک ها و نواحی صنعتی، گفت: باید در زمینه تقویت بخش ایمنی واحدهای تولیدی و صنعتی در این منطقه حساسیت بیشتری داشته باشیم و با برگزاری این گونه مانورها نیروهای عملیاتی خود را بسنجیم.
مدیر کل بحران استان ایلام نیز در جریان این مانور گفت: ارائه آموزش های آتش نشانی در تمام سطوح و برای تمام اقشار موجب کاهش حادثه های منجر به آتش سوزی می شود.
احسان اکبری افزود: ارتقا سطح ایمنی و آمادگی برای کاهش خطرات احتمالی و صیانت از سرمایه های واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی ضروری است.
وی یادآور شد: امنیت فضای کسب و کار و کاهش عوامل تهدیدزا یکی از وظایف مهم مدیران واحدهای صنعتی است و شهرک صنعتی در این راستا برنامه های مناسبی دارد.
اکبری تصریح کرد: تلفات نسبتا زیاد ناشی از آتش سوزی بخصوص در واحدهای صنعتی خطر آفرین است که دانش و اطلاعات مربوط به آتش و شناخت راه های پیشگیری و کنترل آن، از ضروریات زندگی سالم محسوب می شود.
۵۳۵ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری حدود ۲۶۵ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال ۹ هزار و ۱۷۱نفر در استان ایلام وجود دارد./ایرنا