تصویر اقتدار در قاب تجمع بسیجیان * گزارش تصویری از: فرزاد علی زاده

ایلام – ماناسپهر – در گرامیداشت هفته بسیج، تجمع بزرگ بسیجیان در مصلی شهر ایلام بار دیگر صحنه ی اقتدار را به تصویر کشید.      

ایلام – ماناسپهر – در گرامیداشت هفته بسیج، تجمع بزرگ بسیجیان در مصلی شهر ایلام بار دیگر صحنه ی اقتدار را به تصویر کشید.