بانک تجارت ایلام ۱۴۲۵ فقره تسهیلات فرزندآوری و جوانی جمعیت پرداخت کرد

بانک تجارت ایلام ۱۴۲۵ فقره تسهیلات فرزندآوری و جوانی جمعیت پرداخت کرد

ایلام - مدیر امور شعب بانک تجارت استان ایلام با بیان اینکه ۱۴۲۵ فقره تسهیلات فرزندآوری و جوانی جمعیت در این استان پرداخت شده است، گفت: سال گذشته ۱۰۵۰ فقره تسهیلات وام ازدواج با اعتباری بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.