انجمن‌های ورزشی دانشگاه‌های پیام نور همچنان در مدار فعالیت  + گزارش تصویری

انجمن‌های ورزشی دانشگاه‌های پیام نور همچنان در مدار فعالیت  + گزارش تصویری

ماناسپهر - اقدامات ارزشمند انجمن‌های ورزشی دانشگاه‌های پیام نور کشور همچنان به همت رئیس این انجمن (دکتر ارسلان چولکی) و سایر اعضا و دست اندرکاران مربوطه با برنامه‌ریزی مدون جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی رشته‌های ورزشی در این دانشگاه دنبال می‌شود.