امروز پنجره جمعیتی باز و جوانی برقرار؛ سالمندی پدیده فردا

امروز پنجره جمعیتی باز و جوانی برقرار؛ سالمندی پدیده فردا

تهران -جوانی جمعیت به عنوان یکی از شاخصه‌های بارز و سرمایه اجتماعی جوامع مختلف محسوب می‌شود، اکنون ایران در شرایط پنجره باز جمعیتی قرار داد و فقط سال‌های اندکی‌ فرصت برای جلوگیری از کاهش جمعیت و روند پیری و سالمندی دارد.
رئیس سازمان غذا و دارو: کمبود آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی و مسکن‌ها برطرف شد/ایجاد امنیت در بازار دارویی کشور

رئیس سازمان غذا و دارو: کمبود آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی و مسکن‌ها برطرف شد/ایجاد امنیت در بازار دارویی کشور

تهران - رئیس سازمان غذا و دارو گفت: کمبودهای دارویی در زمینه آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی و مسکن‌ها که در ماه‌های اخیر در داروخانه‌ها یافت نمی‌شد، اکنون برطرف شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.