بازنشستگی و حسرت محرومیت از اهدای خون

بازنشستگی و حسرت محرومیت از اهدای خون

تهران - اهدای خون، اهدای زندگی و یکی از بزرگترین ایثارها است اما این اقدام نیک دارای شرایطی است که یکی از آنها بازه سنی است؛ براساس استانداردها، حداقل سن برای اهدای خون ۱۸ سال تمام و حداکثر سن ۶۰ تمام است بنابراین تا فرصت داریم اهداکننده خون باشیم و نباشد که فرصت از دست برود و حسرت آن را داشته باشیم.