مکان یابی احداث پارکینگ طبقاتی هسته مرکزی شهر ایلام در دست انجام است

مکان یابی احداث پارکینگ طبقاتی هسته مرکزی شهر ایلام در دست انجام است

ایلام - شهردار ایلام به نیاز مبرم هسته مرکزی و پرتراکم شهر ایلام به پارکینگ اشاره کرد و گفت: چندین مکان در هسته مرکزی شهر برای ایجاد پارکینگ طبقاتی توسط مشاوران طرح و عارضه یاب در دست بررسی و مطالعه است که بعد از انتخاب مکان مناسب فعالیت احداث یک پارکینگ طبقاتی شروع شود.
۱۰ درصد اعتبار تملک دارایی ادارات بدهکار به طلب شهرداری ایلام اختصاص می یابد

۱۰ درصد اعتبار تملک دارایی ادارات بدهکار به طلب شهرداری ایلام اختصاص می یابد

ایلام - شهردار ایلام گفت: ادارات بدهکار به شهرداری ایلام در صورت عدم پرداخت بدهی خود ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف به برداشت ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی های این ادارات به عنوان طلب شهرداری خواهد بود.
روزانه ۳۰۰ تن پسماند خانگی و بیمارستانی در ایلام جمع آوری می شود

روزانه ۳۰۰ تن پسماند خانگی و بیمارستانی در ایلام جمع آوری می شود

ایلام - شهردار ایلام با اشاره به جمع آوری روزانه ۳۰۰ تن پسماند خانگی و بیمارستانی در این شهر، گفت: طرح تام در راستای حفاظت و صیانت از محیط زیست، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در طرح مدیریت صحیح پسماندها در ایلام اجرا می شود.