شناسنامه سایت

صاحب امتیار: نیرسادات سجادی اسدآبادی 
مدیرمسئول: نیرسادات سجادی اسدآبادی 
دوره انتشار: پایگاه خبری 
تاریخ مجوز: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ 
زبان: فارسی 
آدرس پایگاه اینترنتی: http://www.manasepehr.ir
گرایش: عمومی 
زمینه: اجتماعی، سیاسی 
دفتر مرکزی رسانه: ایران، ایلام، میدان انقلاب – خیابان هفت تیر – ابتدای خیابان شهیدا… حسین خاک بیمار – جنب هفته نامه ندای زاگرس
کد پستی:  ۶۹۳۱۶۹۴۶۳۱
پلاک:  ۱
شماره تماس : ۳۳۳۶۷۱۱۲  (۰۸۴)
شماره تماس ۰۹۳۹۸۴۳۳۹۱۶ (سجادی) در طول شبانه‌روز پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد.