ایستگاه بازرسی سیمره ایستگاه پایانی سوداگران مرگ 

سردار “نورعلی یاری “در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: ماموران مستقر در ایستگاه بازرسی سیمره در راستای طرح برخورد و مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر یک دستگاه خودرو اچ سی کراس سفید رنگ را متوقف کردند . این مقام انتظامی افزود:با هوشیاری ماموران در بازرسی فنی بعمل آمده از […]

سردار “نورعلی یاری “در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: ماموران مستقر در ایستگاه بازرسی سیمره در راستای طرح برخورد و مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر یک دستگاه خودرو اچ سی کراس سفید رنگ را متوقف کردند .
این مقام انتظامی افزود:با هوشیاری ماموران در بازرسی فنی بعمل آمده از خودرو مقدار ۳۴ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف گردید.
سردار یاری در پایان بیان داشت: در این رابطه ۲ نفر متهم، ۱ نفر زن و ۱ نفر مرد که قصد داشتند در پوشش مسافرت خانوادگی این مواد را از یکی از استان های جنوبی به یکی از شهرستانهای همجوار منتقل نمایند دستگیر، پس از بازجویی های مقدماتی با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.