یک هزار اصله نهال در شهرک صنعتی ایوان غرس شد

این آیین با حضور مدیرعامل و معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی ایلام، بخشدار زرنه و برخی از مسئولان برگزار و یک هزار اصله نهال در این شهرک غرس شد. همزمان با مراسم درختکاری شهرک صنعتی ایوان در شهرک صنعتی سرابله و ناحیه صنعتی شباب نیز ۲۰۰ درخت و نهال غرس شد، اصله‌های نهال‌ در […]

این آیین با حضور مدیرعامل و معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی ایلام، بخشدار زرنه و برخی از مسئولان برگزار و یک هزار اصله نهال در این شهرک غرس شد.
همزمان با مراسم درختکاری شهرک صنعتی ایوان در شهرک صنعتی سرابله و ناحیه صنعتی شباب نیز ۲۰۰ درخت و نهال غرس شد، اصله‌های نهال‌ در ارقام و گونه‌های مختلف ارغوان، عرعر، زبان گنجشک، زالزالک و مهلب کاشت شدند.
مدیرعامل شهرک های صنعتی استان ایلام در حاشیه این برنامه با اشاره به جایگاه درخت و نهال کاری در فرهنگ کهن ایرانی گفت: بیانات مقام معظم رهبری در روز منابع طبیعی مبنی بر اولویت داشتن حفظ این منابع و دستور ایشان مبنی بر فرهنگ سازی در این زمینه، وظیفه مسئولان و دستگاه های اجرایی را بسیار سنگین کرده است.
مرتضی دارایی با بیان اینکه جایگاه درخت و نهال کاری در فرهنگ کهن ایرانی با اهمیت است، گفت: صنعت و طبیعت در کنار هم هستند متاسفانه تفکری وجود دارد که صنعت را در مقابل منابع طبیعی قرار می دهد.
وی یادآور شد: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان متولی صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی در کشور با تعریف جایگاه حقوقی در ساختار سازمانی خود، احداث تصفیه خانه های فاضلاب، توسعه فضای سبز و انجام مطالعات زیست محیطی اهتمام ویژه خود را بر حفظ منابع طبیعی قرار داده است.
دارایی با بیان اینکه توسعه فضای سبز و کاشت نهال باعث کاهش آلاینده های زیست محیطی در فضای سخت تولید می شود، گفت: خوشبختانه غرس این تعداد نهال نشان دهنده اهتمام و توجه صنعتگران و تولیدکنندگان به محیط زیست و منابع طبیعی و صیانت از این مواهب الهی است.
شهرک صنعتی ایوان در فاصله ۱۰ کیلومتری این شهر از شهرک های مهم و فعال تولیدی استان ایلام به شمار می رود.