بودجه منابع طبیعی ایلام سال آینده چهار برابر می شود

قاسم سلیمانی دشتکی روز چهارشنبه در همایش روز درختکاری اظهار داشت: سال ۹۷ اعتبار حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان ۳۵۰ میلیارد ریال بود که این مبلغ قابل قیاس با اعتبارات اختصاص یافته سال آینده نیست. وی افزود: برای سال آینده پیش بینی شده که ۴۰ هزار هکتار طرح های آبخیزداری ، آبخوان داری و […]

قاسم سلیمانی دشتکی روز چهارشنبه در همایش روز درختکاری اظهار داشت: سال ۹۷ اعتبار حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان ۳۵۰ میلیارد ریال بود که این مبلغ قابل قیاس با اعتبارات اختصاص یافته سال آینده نیست.
وی افزود: برای سال آینده پیش بینی شده که ۴۰ هزار هکتار طرح های آبخیزداری ، آبخوان داری و درختکاری در ایلام انجام شود که ۳۰ هزار هکتار درختکاری و ۱۰ هزار هکتار بیابان زدایی انجام شود.
استاندار ایلام یادآور شد: سال جاری نیز ۲۰ هزار هکتار بیابان زدایی در کانون های بیابانی و ۲۰ هزار هکتار طرح های نهال کاری در حوزه های آبخیزداری و آبخوان داری در استان ایلام صورت گرفت.
به گفته سلیمانی دشتکی تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب طرح های آبخیزداری در استان ایلام و ۶۰ هزار هکتار جنگل کاری انجام شده و باید برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی توسط مردم درختان مثمر کاشته شود.
وی گفت: آموزش و فرهنگ سازی عمومی از راه های مهم و اصلی حفظ و حراست از عرصه های طبیعی است که نباید از آن غافل شد چرا که رفتارهای مخرب بشری باعث از بین رفتن اراضی جنگلی و مراتع شده است.
استاندار ایلام تاکید کرد: باید طرح های عمرانی و صنعتی بجز منفعت اقتصادی پیوست های زیست محیطی و اجتماعی نیز داشته باشند تا طرح ها در آینده مشکل ساز نباشند.
۱۵ تا ۲۲ اسفند هر سال به نام هفته منابع طبیعی و درختکاری نامگذاری شده است./ایرنا