تعارفی بر سر منافع مردم با کسی ندارم

قاسم سلیمانی دشتکی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان اظهار داشت: حضور مدیران در جلساتی که در مورد امورات مردم تصمیم گیری می شود، مهم است و در واقع این احترام به حقوق مردم است. وی ادامه داد: من هم می توانم جلسات را به معاونین خود تفویض کنم اما جایی که بحث مسائل و […]

قاسم سلیمانی دشتکی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان اظهار داشت: حضور مدیران در جلساتی که در مورد امورات مردم تصمیم گیری می شود، مهم است و در واقع این احترام به حقوق مردم است.
وی ادامه داد: من هم می توانم جلسات را به معاونین خود تفویض کنم اما جایی که بحث مسائل و مشکلات مردم هست شخصا حضور می یابم و مدیران نیز موظف هستند شخصا در این جلسات حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
وی افزود: حضور شخص مدیر در جلسه از آن جهت حائز اهمیت است که وقتی در مورد موضوعی در حوزه آن مدیر بحث می شود اختیار و مسئولیت کامل برای اظهار نظر دارد.
استاندار ایلام در ادامه گفت: اگر به مدیری در جلسه تذکر می دهیم که شخصا در جلسات حضور یابد در اینجا هیچ نفع شخصی وجود ندارد بلکه هدف احترام به مردمی است که این جلسات به خاطر آنها برگزار می شود.
وی تصریح کرد: همه ما در مقابل مسائل و مشکلات مردم موظف به پاسخگویی هستیم و فرقی ندارد چه من و چه مدیران دستگاه های اجرایی استان بایست همیشه پای کار باشند و این را برای چندمین بار تاکید می کنم که بر سر منافع مردم با هیچ کسی تعارف نداریم./ایرنا