عوارض آزادراهی افزایش نخواهد یافت

« سید حسین میرشفیع » روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: الکترونیکی شدن پرداخت عوارض در آزادراه های کشور( ETC ) موجب افزایش هزینه آن نخواهد شد و تا زمانی که روند قانونی آن طی نشود، عوارض آزادراهی قابل افزایش نیست. وی یادآورشد: افزایش عوارض آزاد راه ها توسط شرکت های سرمایه […]

« سید حسین میرشفیع » روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: الکترونیکی شدن پرداخت عوارض در آزادراه های کشور( ETC ) موجب افزایش هزینه آن نخواهد شد و تا زمانی که روند قانونی آن طی نشود، عوارض آزادراهی قابل افزایش نیست.
وی یادآورشد: افزایش عوارض آزاد راه ها توسط شرکت های سرمایه گذار آزادراهی پیشنهادی متناسب با نرخ تورم سالیانه و میزان سرمایه گذاری های انجام شده به کارگروهی در وزارت راه وشهر سازی ارائه تا پس از بررسی های کارشناسی و پس از تصویب آن در نهایت هرگونه افز ایش باید توسط وزیر راه وشهرسازی ابلاغ شود.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور ضمن یادآوری، ضرورت الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی ( ETC ) اظهار داشت: برای تسهیل عبور و مرور رانندگان از عوارضی ها در مرحله نخست الکترونیکی شدن اخذ عوارض در پنج آزادراه پرتردد در دستور کار قرار گرفته است.
میرشفیع افزود: براساس این سیستم هنگام عبور خودرو از عوارضی، بدون اینکه خودرو توقف کند پلاک خودرو توسط سیستم خوانده می شود تا راننده با استفاده از روش های مختلف نسبت به پرداخت عوارض عبور از طریق موبایل و یا خودپردازها اقدام کند در غیر این صورت خودرو جریمه خواهد شد.
معاون ساخت آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اضافه کرد: مرحله نخست طرح الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراه های تهران – قم ، کرج – قزوین، قزوین – زنجان، تهران – ساوه و قزوین – رشت اجرا می شود و در مراحل بعدی سایر آزادراه ها نیز به این طرح اضافه خواهند شد.
وی تاکید کرد: الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی موجب افزایش قیمت ها نخواهد شد و هموطنان در ایام تعطیلات نوروزی ۹۸ در مسیر آزادراه های کشور با افزایش عوارض روبرو نخواهند شد.
اکنون طول آزادراه های کشور به حدود ۲۵۰۰ کیلومتر رسیده است./ایرنا