سال ۹۸ /ارجاع کار به مهندسین واقعی + گزارش تصویری

رستمی اضافه کرد: شفافیت و پاسخگویی یکی از شعارهای اصلی سازمان نظام مهندسی، استان ایلام بوده و همه هدف ما اینست که در این راستا حرکت کنیم. رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی دارای سه شاخص سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه مادی است و عملکرد مهندسین باید به گونه‌ای باشد […]

رستمی اضافه کرد: شفافیت و پاسخگویی یکی از شعارهای اصلی سازمان نظام مهندسی، استان ایلام بوده و همه هدف ما اینست که در این راستا حرکت کنیم.
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی دارای سه شاخص سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه مادی است و عملکرد مهندسین باید به گونه‌ای باشد که مردم نهایت اعتماد را به این سازمان داشته باشند.
وی گفت: روند شیوه نامه ابلاغی وزیر پیشین راه و شهرسازی، به دلیل مغایرت با قوانین، توسط دستگاه قضا به صورت موقت متوقف شد و از دیماه امسال مجدد قوانین سال گذشته را در سازمان اجراء می‌کنیم و عدالت در واگذاری کارها به مهندسین از کارهای ما در این مدت کوتاه بوده است.
رئیس نظام مهندسی ساختمان ایلام خاطرنشان ساخت: برای سال آینده ارجاع کار به مهندسین را واقعی خواهیم کرد تا مشکل لابی گری‌ها برای همیشه در این سازمان رفع شود و پرداخت حق الزحمه به صورت مرحله‌ای به ناظران از دیگر برنامه‌های ما در سال آینده خواهد بود.
این مسئول در پایان تاکید کرد: به دنبال شفاف سازی، اصلاح و تغییر رویکردها هستیم و ۹۵ درصد درآمدهای حوزه نظارت به مهندسین و پنج درصد آن به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می‌شود.