هزینه جشن سال باستانی آشوریان به هلال احمر واریز می شود

در این بیانیه که روز پنجشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: به سبب تقارن آغاز سال باستانی آشوریان و آئین جشن با حادثه جانگداز سیل ویرانگر در گوشه هایی از میهن مان انجمن آشوریان، این بار در همدردی با آحاد میهن مان آئین جشن را برگزار نخواهد کرد. در این بیانیه آمده است: […]

در این بیانیه که روز پنجشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: به سبب تقارن آغاز سال باستانی آشوریان و آئین جشن با حادثه جانگداز سیل ویرانگر در گوشه هایی از میهن مان انجمن آشوریان، این بار در همدردی با آحاد میهن مان آئین جشن را برگزار نخواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: بار دیگر هیات مدیره انجمن آشوریان تهران از جامعه جهانی آشوریان خواست تا هدایای نقدی یا غیرنقدی را به هلال احمر ایران تقدیم کنند.
این بیانیه حاکیست: اقبال آشوریان در این مدت، در همراهی با دولت و ملت بزرگ ایران و یاری مصیبت دیدگان فخرآمیز است.
بارش بی سابقه باران طی روزهای اخیر بخش های وسیعی از استان گلستان را زیر آب برده است.