ساکنان حاشیه رودخانه گنبد ملکشاهی به مکان امن منتقل شدند

وزیر نجفی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: رودخانه گنبد در محل روستای گنبد پیر محمد که محل تلاقی تعدادی از روخانه های اطراف است، طی بارندگی های اخیر نیز طغیان کرده بود. وی افزود: از چند روز گذشته با توجه به اخطاریه های هواشناسی و ستاد مدیریت بحران تذکرات لازم […]

وزیر نجفی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: رودخانه گنبد در محل روستای گنبد پیر محمد که محل تلاقی تعدادی از روخانه های اطراف است، طی بارندگی های اخیر نیز طغیان کرده بود.
وی افزود: از چند روز گذشته با توجه به اخطاریه های هواشناسی و ستاد مدیریت بحران تذکرات لازم به اهالی ساکننزدیک رودخانه داده شده و تعدادی از اهالی که در معرض خطر هستند به مکانهای دیگر منتقل شده اند .
بخشدار مرکزی ملکشاهی تاکید کرد: یکی از مکان هایی که در این روستا در معرض سیل است، سالن ورزشی چند منظوره روستای گنبد است که متاسفانه در زمان احداث این سالن به موقعیت آن توجهی نشده است.
نجفی یادآور شد: با ایجاد حائل و انحراف رودخانه از مسیر اصلی تدابیری جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به این مکان ورزشی نیز اتخاذ شده است.
رودخانه گنبد به همراه رودخانه گل گل پر آب ترین رودخانه های شهرستان ملکشاهی هستند که در مواقع بارندگی های شدید طغیان و خساراتی را به اراضی اطراف وارد می کند.
روستای گنبد پیر محمد در فاصله ۲۶ کیلومتری شهر ارکواز از دو طرف توسط رودخانه احاطه شده است./ایرنا