خبرهای معاونت مطبوعاتی برای اهالی رسانه در سال ۹۸

سیدمحمدرضا دربندی درگفت وگو با خبرنگار فرهنگی افزود: خوشبختانه بسیاری برنامه ها و کارهای از پیش تعیین شده برای اصحاب رسانه و خبرنگاران با همت و تلاش صورت گرفته توسط زیرمجموعه معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا شد. ** ارائه وام بانکی به خبرنگاران مدیرکل مطبوعات و رسانه های داخلی […]

سیدمحمدرضا دربندی درگفت وگو با خبرنگار فرهنگی افزود: خوشبختانه بسیاری برنامه ها و کارهای از پیش تعیین شده برای اصحاب رسانه و خبرنگاران با همت و تلاش صورت گرفته توسط زیرمجموعه معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا شد.

** ارائه وام بانکی به خبرنگاران
مدیرکل مطبوعات و رسانه های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارائه تسهیلات وام بانکی به خبرنگاران اشاره کرد و گفت: سال گذشته اقداماتی در این راستا انجام شد؛ اما با توجه به مسائل و مشکلات حقوقی مسکوت ماند. در سال جاری تلاش می کنیم در آینده نزدیک این وام به خبرنگاران ارائه شود.
وی افزود: برخی برنامه ها با توجه به پیگیری ها و اقدامات انجام شده، در سال جاری هم در دستور کار مدیریت مطبوعات و رسانه های داخلی قرار گرفته و با جدیت اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

** ادامه بیمه خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۹۸
مدیرکل مطبوعات و رسانه های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اولویت ها و برنامه های این مدیریت در سال جاری، از ادامه بیمه های پایه و تکمیلی خبرنگاران واصحاب رسانه در سال ۹۸ خبر داد و گفت: براساس مذاکرات تفاهمنامه های تنظیم و امضا شده، بیمه خبرنگاران امسال نیز مانند سال گذشته ادامه خواهد یافت.
وی اظهارداشت: سال گذشته با پیگیری های انجام گرفته توسط معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حدود شش هزار نفر از اصحاب رسانه، سه هزار نفر بیمه پایه و سه هزار نفر بیمه تکمیلی شدند. تلاش می کنیم با توجه به مذاکرات انجام شده با صندوق هنر، همین تعداد در سال جاری نیز اجرایی و عملی شود.

** افراد مرتبط با رسانه بیمه می شوند
دربندی فراهم نبودن امکان بیمه شدن مدیران مسئول، صاحبان امتیاز، دفتردار، پیک موتوری توزیع کننده روزنامه و فعالیت های مرتبط با روزنامه نگاری و رسانه و برخی حرفه ها را به عنوان مشکلی سر راه بیمه کردن این مشاغل در حوزه رسانه عنوان کرد و افزود: با آماده سازی و مذاکرات با سازمان تامین اجتماعی، زمینه های بیمه شدن اینگونه مشاغل نیز مهیا و در سال جاری دنبال خواهد شد.
وی یادآور شد: بیمه کردن افراد فوق به مانند بیمه تامین اجتماعی خویش فرما بوده و تلاش شده تا در بیمه این گونه افراد ۵ تا ۶ امتیاز ویژه برای آنها قائل شوند.

** ادامه رتبه بندی رسانه براساس شاخص های جدید
مدیرکل مطبوعات و رسانه های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به انجام مراحل کامل رتبه بندی خبرگزاری ها، پایگاه های خبری و نشریات در سال ۹۷، گفت: رتبه بندی رسانه ها در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.
دربندی با اشاره به اینکه رتبه بندی نشریات بر اساس ضوابط و شاخص های تعیین شده سال ۹۵ انجام گرفته است، گفت: درصدد هستیم در سال جدید ضوابط رتبه بندی بر اساس شاخص های جدید صورت بگیرد از این رو شاخص های تعیین شده روی سایت معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی برای نظرسنجی از اهالی مطبوعات و نشریات گذاشته شده و پس از جمع بندی نهایی و اجرا خواهد شد.

** پرداخت یارانه رسانه ها براساس فرمول و شاخص جدید
مدیرکل مطبوعات و رسانه های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پرداخت چند نوبت یارانه مطبوعات و رسانه ها در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانه هم اکنون بر اساس جنبه کمّی است؛ از این رو در سال جدید جنبه کیفی را در پرداخت یارانه ها لحاظ کنیم.
دربندی تصریح کرد: معتقدیم باید بین مطالب تولید محتوایی و مطالب کپی تفاوتی قائل شد تا ازاین طریق میان خود فعالان و اصحاب رسانه انگیزه ای مضاعف ایجاد شود.

** انجام و ادامه برنامه ها براساس بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب
مدیرکل مطبوعات و رسانه های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به بیان برخی اولویت ها و برنامه های این مدیریت در سال ۹۸، تاکید کرد: مصمم هستیم تمام فعالیت ها و برنامه های خود را براساس بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب دنبال کرده و بتوانیم حداقل خدمت را برای اهالی رسانه در سال جاری رقم بزنیم.
دربندی تصریح کرد: هر خدمتی که بتوانیم برای خبرنگاران و اصحاب رسانه ارائه می دهیم./ایرنا