۹۸۵ کیلوگرم موادمخدر با تلاش هنگ مرزی نهبندان کشف شد

سردار علی اصغر مسروری گفت: مرزبانان هنگ مرزی نهبندان با اشراف اطلاعاتی و استفاده از امکانات فنی الکترونیکی از ورود محموله سنگین مواد مخدر از طریق لنج و دریاچه فصلی هامون به مرزهای کشور مطلع شدند و بلافاصله با همکاری مرزبانان هنگ مرزی زابل، تشدید پوشش منطقه را در دستور کار خود قرار دادند. وی […]

سردار علی اصغر مسروری گفت: مرزبانان هنگ مرزی نهبندان با اشراف اطلاعاتی و استفاده از امکانات فنی الکترونیکی از ورود محموله سنگین مواد مخدر از طریق لنج و دریاچه فصلی هامون به مرزهای کشور مطلع شدند و بلافاصله با همکاری مرزبانان هنگ مرزی زابل، تشدید پوشش منطقه را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مرزبانان با تشدید کنترل مرزهای آبی و اشراف اطلاعاتی طی یک عملیات، موفق شدند لنج مزبور را توقیف کنند.
فرمانده مرزبانی استان خراسان جنوبی گفت: مرزبانان در بازرسی از لنج توقیفی ۹۳۸ کیلو و ۲۵۰ گرم تریاک و ۴۶ کیلو و ۷۹۰ گرم حشیش به همراه یک قبضه سلاح را کشف کردند.
وی با اشاره به توقیف یک فروند شناور، تصریح کرد: مرزبانان استان همواره هوشیار و آماده هستند و با هرگونه ناامنی و قاچاق در مرزهای استان قاطعانه برخورد می کنند.
استان مرزی خراسان جنوبی ۱۱ شهرستان دارد و نهبندان در ۲۰۰ کیلومتری جنوب بیرجند است./ایرنا