بیمه هنرمندان مناطق سیل‌زده در اولویت قرار گرفت

انجام امور بیمه هنرمندان تجسمی مناطق سیل‌زده بدون نوبت خواهد بود و در اولویت قرار گرفته است. در این راستا هنرمندان عضو موسسه می توانند برای تسریع در کار بیمه خود اقدام کنند و همچنین هنرمندانی که هنوز عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر نشده اند می توانند با ارائه مستندات ابتدا عضو موسسه شده […]

انجام امور بیمه هنرمندان تجسمی مناطق سیل‌زده بدون نوبت خواهد بود و در اولویت قرار گرفته است.
در این راستا هنرمندان عضو موسسه می توانند برای تسریع در کار بیمه خود اقدام کنند و همچنین هنرمندانی که هنوز عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر نشده اند می توانند با ارائه مستندات ابتدا عضو موسسه شده و سپس مراحل بیمه را تکمیل کنند.
احمد آزاد، امین منتظری، ایمان جسمی، آیسان مقتدر، بزرگمهر حسین پور، بهروز سعیدی، جواد علیزاده، حسین پورتیموریان، رضا موحدی، صبا دارابیان، علی میری، فرید توکلی، کامبیز درم بخش، محمد مساوات، مریم ارود، مونا همتی و هادی حیدری از هنرمندانی هستند که در این روزها با خلق اثر هنری با مردم سیل‌زده همدردی کردند.
بارندگی‌های اواخر ماه اسفند به بروز سیل و آب‌گرفتگی در استان‌های گلستان و مازندران منجر شد و سپس ادامه بارش‌ها تعداد دیگری از استان‌ها را متاثر کرد./ایرنا