دستور عدم قطع برق مناطق گرمسیری استان ایلام توسط وزیر نیرو

شادمهر کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار ما گفت: وزیر نیرو با معاون حوزه برق به صورت مکتوب دستور عدم قطع برق مناطق گرمسیری استان را صادر کرده است. رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام اظهار کرد: این خاموشی ها برای مردم مناطق گرمسیری استان قابل تحمل نیست و با اشکال مختلف پیگیر این مشکل هستیم. […]

شادمهر کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار ما گفت: وزیر نیرو با معاون حوزه برق به صورت مکتوب دستور عدم قطع برق مناطق گرمسیری استان را صادر کرده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام اظهار کرد: این خاموشی ها برای مردم مناطق گرمسیری استان قابل تحمل نیست و با اشکال مختلف پیگیر این مشکل هستیم.

وی ادامه داد: مسئولان در این زمینه قول مساعد دادند و در آخرین اقدام وزیر نیرو با معاون حوزه برق به صورت مکتوب دستور عدم قطع برق مناطق گرمسیری استان را صادر کرده است./مهر